Pesem z odmevom

Vesolje

Vesolje je neskončno                          Končno
Na začetku se je vse razbilo              Bilo
Nastali so planeti                                Kometi
Rodilo se je življenje                          Trpljenje
Narava je zacvetela                           Ovenela

Dominik Jaušovec, Marko Igrec, Luka Terbuc, Simon Lubi, 9. razred

Saša Kop Žmavc, 2. razred

Šola

Šola je zelo mučna                         Učna
V njej se nekaj novega naučimo     Učimo
Nove prijatelje spoznamo               Poznamo
Učiteljice so zelo stroge                 Toge
V šoli norčije so vsakdanje             Danje
Karakterji so različni                       Lični

Domen Sulcer, Tinkara Knuplež, Katja Šnajder, 9. razred

 

Učenje

V sobi sam sedim                                             Bedim
Knjige, zvezke prebiram                                   Pobiram
Moti me neznanje                                             Znanje
Le zakaj se moram učiti                                   Iti
Kdor se zna učiti, zna dovolj                            Bolj
Kdor se učenju posveča, se vsak dan veča    Leča

Rebeka Najdenik, Maj Zarnec, Marko Knezar, 9. razred