Konstruktivistična pesem

Rebeka Muhič, Nika Gamser, 9. razred

Simon Lubi, Dominik Jaušovec, 9. razred

Eva Konrad, Nika Ornik, 9. razred

Nuša Urbanič, Rebeka Najdenik, 9. razred

Rene Jaušovec, Leon Gomolj, 9. razred

Ana Šefer, 9. razred

Marko Knezar, Florijan Garmut, 9. razred

Domen Sulcer, Luka Terbuc, 9. razred

Maj Zarnec, Denis Smrekar, 9. razred

Tinkara Knuplež, Katja Šnajder, 9. razred

Florijan Garmut, Marko Knezar, 9. razred