Pevec z liro

Teo Grah, 4. razred

Orfej je nekoč živel,
igral na liro je in pel.
Vsi so ga občudovali,
vsak dan so ga poslušali.

Zaljubil se je v Evridiko,
poročila sta se še.
Orfej je mogel oditi,
Evridiko zapustiti.

Evridika je umrla,
oči za vedno je zaprla.
Orfej je obupan bil,
zakaj jo je zapustil.

Na koncu šel je k njej,
srečno živela sta naprej.

Julija Konrad, 7. razred

Nik Lorenčič, 3. razred

V grški deželi,
daleč pred leti
živel je pevec sloviti.

Pevcu Orfej je ime bilo,
igrati na liro in peti je znal lepo.

Zaljubil se v Evridiko je močno,
zato ji včasih zapel je kakšno pesmico.

Ker umrla je prehitro,
je za njo odkorakal v nebo.

Aneja Črnčec, 7. razred